Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους


Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους με θέμα: «Διακόσια Χρόνια από το 1821» - σχ. έτος 2018-2019.

1. Δικαίωμα συμμετοχής
Η παρούσα πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου όλης της Ελλάδας.
2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Οι διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει α) εκπαιδευτική επίσκεψη στον Μυστρά και β) απολογιστική συνάντηση κατά την οποία δύνανται να απονέμονται και οι τίτλοι διάκρισης στον διαγωνισμό.
3. Θεματικό πεδίο
Κεντρικό θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί η Επανάσταση του 1821. Ειδικά κατά το σχολικό έτος 2018-2019 οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους (βίντεο), εμπνευσμένοι/ες από μία από τις παρακάτω προεπαναστατικές προσωπικότητες:
α. Αγία Φιλοθέη
β. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
γ. Ιωάννης Βλάχος ή Δασκαλογιάννης
δ. Ρήγας Φεραίος
Οι μαθητές/τριες μέσα από τα έργα τους καλούνται να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το θέμα, καθώς και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητά του στη σύγχρονη ζωή, αντλώντας έμπνευση ιδίως από τη ζωή και το έργο των προσωπικοτήτων στις οποίες εστιάζει ο διαγωνισμός για το έτος 2018-2019.

Προθεσμία υποβολής συμμετοχής
Ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στον ως άνω διαγωνισμό ορίζεται η Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00 μμ., οπότε και θα απενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των διαγωνιζομένων της παραγράφου 10. Ομοίως, οι υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης γονέων αποστέλλονται ταχυδρομικώς έως και την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής, δύναται αυτή να υποβληθεί ταχυδρομικώς έως και την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 «Όροι Συμμετοχής».

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου