ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

Σκοποί – Στόχοι του Διαγωνισμού
Σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων θεατρικών έργων.
Ειδικότερα, αποσκοπεί:
  • να γνωρίσουν οι μαθητές το θεατρικό έργο ως λογοτεχνικό είδος
  • να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του
  • να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής
  • να εξοικειωθούν με την τεχνική της θεατρικής γραφής
  • να γίνουν εμπνευσμένοι αναγνώστες και συστηματικοί θεατές

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων: 28 Ιουνίου 2019

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου