Συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας στο Διεθνικό Συνέδριο στο Ναύπλιο


Στη Διεθνική Δραστηριότητα Συνεργασίας με θέμα "Κοινωνική Ένταξη με ενσωμάτωση αποτελεσμάτων από το πιλοτικό πρόγραμμα Θετικά Πρότυπα" συμμετείχε και το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας.Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο από τις 9-12 Ιουνίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΙΚΥ, Erasmus, καθηγητών Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΔΠΘ,  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), εκπροσώπους από ιδρύματα όπως το "Χαμόγελο του Παιδιού" και το Ίδρυμα Ωνάση, καθώς και εκπαιδευτικούς από σχολικές μονάδες όλων των τύπων από όλη την Ελλάδα, αλλά και από πολλές χώρες της Ευρώπης (Αυστρία, Κύπρος, Γερμανία, Ισλανδία, Λιθουανία, Ολλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία).

Το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας συμμετείχε κατά το φετινό σχολικό έτος στο πιλοτικό πρόγραμμα "Role Models" Erasmus+, που αφορά στην πρόληψη της σχολικής διαρροής. Σε αυτό το πλαίσιο κλήθηκε να συμμετάσχει στο Διεθνικό Συνέδριο στο Ναύπλιο, όπου συζητήθηκαν καλές πρακτικές και δράσεις για την ένταξη όλων των κοινωνικών ομάδων στην εκπαίδευση και την  πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης.
Το πρόγραμμα "Role Models" υλοποίησαν ο Διευθυντής του Σχολείου, Βασίλειος Χαλβαντζής, και οι εκπαιδευτικοί, Έλλη Σιαπανίδου και Κωνσταντίνος Κερασοβίτης.
Το Σχολείο εκπροσώπησε στο Συνέδριο η κ. Έλλη Σιαπανίδου.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου