Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων Β, Γ γυμνασίου και Α΄ Β΄ , Γ΄ Λυκείου Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας (Σχ. Έτος 2019-20)Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής
Ύλη Α  Γυμνασίου (για τις κατατακτήριες της Β' Γυμνασίου)
Σολφεζ: φωνητικές ασκήσεις απο το βιβλίο: Γ. Σιωπάς - Δ. Νακακη η ¨θεωρία της μουσικής και οι εφαρμογές της
α θεωρια¨ 42, 43, 44, 45,47,55,56,66,75,80.
Ύλη Β Γυμνασίου (για τις κατατακτήριες της Γ' Γυμνασίου)
Σολφεζ; φωνητικές ασκήσεις απο το βιβλίο : Γ. Σιωπάς- Δ. Νακακη ¨η θεωρία της μουσικής και οι εφαρμογές της,
β θεωρια¨ 30,31,40,45,46, 47,53,54,60.
Ιστορία της μουσικής:
Απο το βιβλίο: Γ. Και Α. Παπαδόπουλου ά Συνοπτική Ιστορία της Μουσικής¨ κεφάλαια: χριστιανική μουσική - Γρηγοριανό Μέλος σελ 20-21 Τροβαδούροι και Τρουβέροι, σελ22-23 Εποχή της πολυφωνίας, σελ28-34
Ύλη Γ  Γυμνασίου (για τις κατατακτήριες της Α' Λυκείου)
Σολφεζ: φωνητικές ασκήσεις απο το βιβλίο: Γ. Σιωρας-Δ. Νακακη
¨η θεωρία της μουσικής και οι εφαρμογές της¨ 21,22,33,45,51,55,57,58
Ιστορία της μουσικής:
Α) Γέννηση όπερας, β)Ορατόριο, γ)Γαλλική όπερα, δ)Σουϊτα, ε)Σχολή του Μανχάιμ, στ)Κλασική σχολή και κυριότεροι εκπρόσωπο
Ύλη Α Λυκείου (για τις κατατακτήριες της Β' Λυκείου)
Στο μάθημα των ακουστικών ικανοτήτων η ύλη είναι :
: αναγνώριση διαστημάτων, συγχορδιών, ρυθμού, μέτρων, ταύτιση μελωδιών
Στο μάθημα της Αρμονίας : Σύνδεση κύριων βαθμίδων , δευτερεύουσες συγχορδίες, δεσπόζουσα μεθ? εβδόμης.
Ύλη Β Λυκείου (για τις κατατακτήριες της Γ' Λυκείου)
Μορφολογία της μουσικής:
Α)ορισμοί: μουσική φόρμα, θέμα Β) διμερής φόρμα Γ) τριμερής φόρμα Δ) μίμηση και είδη μίμησης Ε) πρελούδιο και περιγραφή έκθεσης μιας φουγκας
Στο μάθημα των ακουστικών ικανοτήτων η ύλη είναι :
αναγνώριση διαστημάτων, συγχορδιών, ρυθμού, μέτρων, ταύτιση μελωδιών
Στο μάθημα της Αρμονίας: αναστροφές δεσπόζουσας μεθ? εβδόμης, δευτερεύουσες μεθ? εβδόμης και οι αναστροφές τους, δεσπόζουσα μεθ? ενάτης


Θεωρία Της Ελληνικής Παραδοσιακής & Βυζαντινής Μουσικης
Ύλη Α  Γυμνασίου (για τις κατατακτήριες της Β' Γυμνασίου)
·                            χαρακτήρες ποσότητας (απλοί)
·                            χαρακτήρες χρόνου (διαιρούντες ? αυξάνοντες)
·                            υφέν
·                            είδη εκκλησιαστικών μελών
·                            χαρακτηριστικά Πρώτου ήχου (βάση, κλίμακα, αρκτική μαρτυρία, δεσπόζοντες φθόγγοι, καταλήξεις).
                             
Ύλη Β Γυμνασίου (για τις κατατακτήριες της Γ' Γυμνασίου)
·                            χαρακτήρες ποσότητας (απλοί)
·                            είδη εκκλησιαστικών μελών
·                            σημεία αλλοίωσης (διέσεις ? υφέσεις)
·                            διατονικές φθορές
·                            χαρακτηριστικα Τέταρτου & Δεύτερου Ήχου (βάση, αρκτική μαρτυρία, κλίμακα, δεσπόζοντες φθόγγοι, καταλήξεις)
·                            μικτοί χαρακτήρες χρόνου (αργόν, ημιόλιον)
Ύλη Γ  Γυμνασίου (για τις κατατακτήριες της Α' Λυκείου)
·                            χαρακτήρες ποσότητας (απλοί)
·                            είδη εκκλησιαστικών μελών
·                            χαρακτηριστικα Δεύτερου & Πλαγίου του Δευτέρου Ήχου (βάση, αρκτική μαρτυρία, κλίμακα, δεσπόζοντες φθόγγοι, καταλήξεις)
·                            μικτοί χαρακτήρες χρόνου (αργόν, ημιόλιον, δίαργον)
·                            χαρακτηριστικά ? συστατικά Ήχων
·                            χρωματικές φθορές
Ύλη Α Λυκείου (για τις κατατακτήριες της Β' Λυκείου)
·                            ήχοι & γένη στην Β.Μ.
·                            είδη εκκλησιαστικών μελών
·                            μικτοί χαρακτήρες χρόνου (αργόν, ημιόλιον, δίαργον)
·                            χαρακτηριστικά ? συστατικά Ήχων
·                            Χαρατηριστικά Βαρύ Ήχου, εκ του Γα, διατονικό εκ του Ζω & εναρμόνιο Ζω ύφεση (βάση, αρκτική μαρτυρία, κλίμακα, δεσπόζοντες φθόγγοι, καταλήξεις)
Ύλη Β Λυκείου (για τις κατατακτήριες της Γ' Λυκείου)
·                            ήχοι & γένη στην Β.Μ.
·                            είδη εκκλησιαστικών μελών
·                            χαρακτηριστικά ? συστατικά Ήχων
·                            Χαρατηριστικά Βαρύ Ήχου, εκ του Γα, διατονικό εκ του Ζω & εναρμόνιο Ζω ύφεση (βάση, αρκτική μαρτυρία, κλίμακα, δεσπόζοντες φθόγγοι, καταλήξεις)
·                            Διατονικές φθορές
·                            Χαρακτήρες ποσότητας (απλοί ? μικτοί)
·                            Χαρακτήρες χρόνου (μικτοί)

Υποχρεωτικό πιάνο
Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων για την Β Λυκείου
1) Όλες οι μείζονες και ελάσσονες κλίμακες σε δύο οκτάβες.
    Όλες οι μείζονες και ελάσσονες τρίφωνες συγχορδίες.
    Μείζονες αρπισμοί σε δύο οκτάβες σε ευθεία κατάσταση των κλιμάκων ντο , σολ,
     ρε, φα, σιb, μιb.
2) Από τις 15 δίφωνες Inventions του Johann Sebastian Bach τη Ν. 4 (BWV 775)
    Allegro deciso.
3) Από τις 50 σπουδές για πιάνο του Bertini η Σπουδή 24 Ορ. 29 Ν.15 Andante
    ( = 76)
4) Από τις Sonatinen (Album I) τη Sonatine 3 του Fr. Kuhlau Op.20 No.3 Allegro con
     spirito.
5) Prima Vista.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου