Κατατακτήριες εξετάσεις Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας

Σύμφωνα με την  υπ΄ αριθ 58167/Δ2  ΦΕΚ 1371/24-4 -2018 τ. β΄ λειτουργία Μουσικών Σχολείων εφόσον  προκύψουν κενές θέσεις στις Β’ και Γ’ τάξεις του Γυμνασίου καθώς και στις Α’,Β’,Γ’ τάξεις Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτήριων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.
   Οι κενές θέσεις , που έχουν προκύψει από μετεγγραφές μαθητών είναι οι εξής:

Β΄ Γυμνασίου – 4 (τέσσερις)
Γ΄  Γυμνασίου - 6 (έξι)
Α΄   Λυκείου  -   6 (έξι)
Β΄   Λυκείου  -   2 (δύο)
Γ΄   Λυκείου  -    5 (πέντε)

Οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν μέσω κατατακτήριων εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς – κηδεμόνες μαθητών γυμνασίων και λυκείων μπορούν να καταθέσουν αίτηση μετεγγραφής στο Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας  (τηλ. 2682029686 , fax 2682060970) έως 21 - 09 - 2018

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου