6ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τον Έλεγχο του Καπνίσματος
1. Γενικά
Στο πλαίσιο του 9ου Πανελληνίου Μαθητικού Συνεδρίου «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα», διοργανώνεται ο 6ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός, με θέμα
«Η Ζωή χωρίς Κάπνισμα».

2. Ηλικιακές ομάδες – Αντικείμενο του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός αφορά σε μαθητές οι οποίοι φοιτούν στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου, στις τάξεις Α΄, Β΄, και Γ΄ Γυμνασίου και στην τάξη Α΄ Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ).
Οι μαθητές των Δημοτικών καθώς και των Ειδικών Σχολείων, καλούνται να δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής, με θέμα «Η Ζωή Χωρίς Κάπνισμα».
Οι μαθητές του Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου, καλούνται να γράψουν ένα κείμενο, με θέμα «Η Ζωή Χωρίς Κάπνισμα». Το κείμενο μπορεί να είναι αφήγημα, άρθρο, ποίημα, επιστολή και να απευθύνεται όπου ο μαθητής επιθυμεί. Η έκτασή του (εκτός από τον τίτλο και τα ονόματα του/των συγγραφέα/ων και του παραλήπτη), δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις.

3. Υποβολή των έργων

Τελική ημερομηνία υποβολής των έργων, είναι η 20η Οκτωβρίου 2018 και πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω:
Τα έργα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@researchlab.gr.
• Το email θα έχει θέμα «Για τον 6ο ΠΜΔΕΚ»
• Θα επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα σε ψηφιακή μορφή συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του μαθητή και του υπευθύνου εκπαιδευτικού, τα στοιχεία του σχολείου και τη δήλωση του κηδεμόνα.

Η βράβευση περιλαμβάνει:
• Ένα βραβείο και ένα έπαινο για κάθε τάξη της Α/βάθμιας εκπαίδευσης (Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού), σύνολο δύο βραβεία και δύο έπαινοι.
• Ένα βραβείο και ένα έπαινο για κάθε τάξη του Γυμνασίου (Α΄, Β΄, Γ΄) σύνολο τρία βραβεία και τρεις έπαινοι.
• Ένα βραβείο και ένα έπαινο για την Α΄ Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ).
• Ένα βραβείο και ένα έπαινο για τους μαθητές των Ειδικών Σχολείων.
1η θέση, Βραβείο: Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου, ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (USB stick) και επιταγή αξίας 100 ευρώ. Ειδικά για τις ομαδικές συμμετοχές προβλέπεται Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου, USB stick και επιταγή ύψους 100 ευρώ για κάθε μέλος της ομάδας. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι επιταγές ανά ομάδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν στο σύνολό τους την αξία των 300 ευρώ (για παράδειγμα, αν κερδίσει μία ομάδα με 6 άτομα, το κάθε μέλος θα λάβει μία επιταγή ύψους 50 ευρώ – σύνολο 300 ευρώ).
2η θέση, Έπαινος: Γραπτό Δίπλωμα Επαίνου και ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (USB stick) για κάθε νικητή.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου