Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής Δημιουργίας

«Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ»

Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Αρχείο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διοργανώνουν τον Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Τα σχολεία εκπέμπουν στην ΕΡΤ» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων της Ελλάδας και της Ομογένειας, δημόσιων και ιδιωτικών.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αξιοποίηση και χρήση των οπτικοακουστικών τεκμηρίων του Αρχείου της ΕΡΤ στη δημιουργία μαθητικών ταινιών μικρού μήκους ώστε να αναδειχθεί η οπτικοακουστική μας κληρονομιά με τη ματιά των νεότερων γενεών.

Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες, αξιοποιώντας επιλεγμένα τεκμήρια από το Αρχείο της ΕΡΤ:
  • Ταινία μέγιστης διάρκειας 30 λεπτών
  • Ταινία μικρού μήκους (μέγιστης διάρκειας 5 λεπτών)

Το σχολικό έτος 2018-19, οι θεματικές θα είναι:
  • Επέτειοι 28/10, 25/3, 17/11
  • Περιβάλλον
  • Μετανάστευση – Προσφυγικό
  • Ισότητα

Βράβευση
Τα έπαθλα διάκρισης (τρία από κάθε κατηγορία) θα οριστούν από την οργανωτική επιτροπή και θα απονεμηθούν κατόπιν αξιολόγησης των συμμετοχών από πενταμελή διεπιστημονική κριτική επιτροπή, τα Μέλη της οποίας θα οριστούν από τους φορείς διοργάνωσης.
Η απονομή των τιμητικών διακρίσεων θα γίνει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του σχολικού έτους 2018-2019.
Οι βραβευμένες μαθητικές ταινίες θα προβληθούν από τις πλατφόρμες της ΕΡΤ στο πλαίσιο ειδικής σειράς εκπομπών και θα αναρτηθούν στους διαδικτυακούς τόπους της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και του Αρχείου της ΕΡΤ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα παραδοτέα ορίζεται η 10/4/2019.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου