2ο Μαθητικό Συνέδριο Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών

Αγαπητοί Φίλοι,

Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών του Προτύπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων (2nd Anavryta Model Lyceum Model United Nations Conference). Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 23 και στις 24 Φεβρουαρίου 2019.

Το Συνέδριο είναι μια διήμερη προσομοίωση των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή απλώς να πληροφορηθούν για το συνέδριο θα πρέπει να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.amlmun.com/. Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχουν πληροφορίες για τις δηλώσεις συμμετοχής, τις προθεσμίες εγγραφής και το λοιπό απαραίτητο υλικό.

Για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Οργανωτική Επιτροπή του Μαθητικού Συνεδρίου στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: http://lyk-peir-anavr.att.sch.gr ή με την Υπεύθυνη Καθηγήτρια κ. Ευαγγελία Καραγιαννίδου (ΠΕ 06- Αγγλικών), e-mail: ekaragia@hotmail.com, Κινητό Τηλ. 6932485887.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Η Οργανωτική Επιτροπή

Η Προσομοίωση των Ηνωμένων Εθνών του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων διάρκειας δύο ημερών είναι ετήσιο Μαθητικό Συνέδριο των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας 14-18 ετών, Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Στόχος της συγκεκριμένης άσκησης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως αυτή του δημόσιου λόγου, της διπλωματικής στάσης και συμπεριφοράς, της κριτικής σκέψης, της ρητορικής τέχνης, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και της δημιουργίας ενεργών πολιτών του 21ου αιώνα. Η επίσημη γλώσσα του Μαθητικού Συνεδρίου είναι η Αγγλική.

Κατά τις δύο ημέρες της Προσομοίωσης, οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες-αντιπρόσωποι εθνικών αποστολών κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών θα κληθούν να συζητήσουν ζητήματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος και να εξερευνήσουν βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις προς το συμφέρον της διεθνούς κοινότητας, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του Ο.Η.Ε. και τις διεθνείς συμβάσεις. Οι μαθητές, σε ρόλο διπλωμάτη, θα βιώσουν την μοναδική εμπειρία των προκλήσεων της
διεθνούς διπλωματίας, καθώς θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις και να επιλύσουν κρίσεις τόσο σε επίπεδο Επιτροπών όσο και Γενικής Συνέλευσης (ολομέλειας), μέσω κειμένων πολιτικών θέσεων και ψηφισμάτων (resolutions) τα οποία τίθενται σε διαβούλευση και ψηφοφορία μεταξύ των μελών των συμμετεχουσών αντιπροσωπειών.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου