Φέρτε τη Βουλή των Εφήβων στο σχολείο σας!

Η Βουλή των Εφήβων αλλάζει!

Από τη σχολική χρονιά 2018-2019 οι 300 «έφηβοι βουλευτές» θα αναδεικνύονται από τους συμμαθητές/τις συμμαθήτριές τους και θα εκπροσωπούν την ομάδα, στην οποία έχουν συμμετάσχει καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το πρόγραμμα επιδιώκει να προωθήσει συλλογικές δραστηριότητες και να εμπλέξει σχολεία από όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Ο αριθμός των ομάδων θα αντιστοιχεί στον αριθμό των βουλευτικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια.
Μετέχω στη νέα Βουλή των Εφήβων, κάνω τα δικά μου Βήματα Δημοκρατίας
→ ενημερώνομαι υπεύθυνα
→ σκέφτομαι κριτικά
→ παρεμβαίνω συλλογικά
Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή.

Αν θέλετε το σχολείο σας να είναι ένα από αυτά που θα συμμετέχει και θα εκλέξει έναν/μία εκπρόσωπο για την ερχόμενη Σύνοδο που θα γίνει στην Αθήνα, χρειάζεται να κινητοποιηθείτε έγκαιρα, προετοιμάζοντας την αίτηση της ομάδας του σχολείου σας!

Πώς υποβάλλεται η αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα;
Από κάθε σχολείο μπορεί να υποβληθεί από τις 12 μέχρι τις 25.11.2018 μία αίτηση ομάδας, υποψήφιας να λάβει μέρος στο πρόγραμμα και να εκπροσωπηθεί στη Σύνοδο. Υποβάλλεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του ενδιαφερόμενου σχολείου σε συνεργασία με τη διεύθυνση. Μπορεί να πρόκειται για ομάδα που συγκροτείται από κάποιον/ κάποια εκπαιδευτικό σε συνεργασία με μαθητές και μαθήτριες, ή με πρωτοβουλία μαθητών/μαθητριών, που οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά τη διεύθυνση του σχολείου τους. Αν σε κάποιο σχολείο ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα περισσότερες ομάδες, θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους και να υποβάλουν μία ενιαία αίτηση. Σχετικές οδηγίες και πληροφορίες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.efivoi.gr

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου