Συγκρότηση επιτροπής για την επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την πραγματοποίηση μετακίνησης μαθητών στην Αθήνα από 14/3/2019 εως τις 17/3/2019.

Συγκρότηση επιτροπής για την επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την πραγματοποίηση μετακίνησης μαθητών στην Αθήνα από 14/3/2019 εως τις 17/3/2019.


Η επιτροπή που αποτελείται από τον Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές , έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων καθώς και δύο εκπρόσωπους των μαθητών, αφού εξέτασε τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων, αποφάσισε (Πράξη 19η-5/3/2019):

την μη επιλογή κανενός ταξιδιωτικού γραφείου για λόγους οικονομικούς και κήρυξε τον διαγωνισμό άγονο.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου