Συγκρότηση επιτροπής για την επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την πραγματοποίηση μετακίνησης μαθητών του μουσικού συνόλου - χορωδίας ευρωπαϊκής μουσικής στην Κέρκυρα από 4/4/2019 εως τις 6/4/2019.

Συγκρότηση επιτροπής για την επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την πραγματοποίηση μετακίνησης μαθητών του μουσικού συνόλου - χορωδίας ευρωπαϊκής μουσικής  στην Κέρκυρα από 4/4/2019 εως τις 6/4/2019.


Η επιτροπή που αποτελείται από τον Διευθυντή του Σχολείου, τρεις συνοδούς καθηγητές , έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων καθώς και έναν εκπρόσωπο των μαθητών, αφού εξέτασε τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων, αποφάσισε (Πράξη 18η-4/3/2019):

την μη επιλογή κανενός ταξιδιωτικού γραφείου για λόγους οικονομικούς και κήρυξε τον διαγωνισμό άγονο.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου