Συγκρότηση επιτροπής για την επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την πραγματοποίηση μετακίνησης μαθητών στην Ιταλία από 28/3/2019 έως 2/4/2019

Συγκρότηση επιτροπής για την επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για την πραγματοποίηση μετακίνησης μαθητών στην Ιταλία από 28/3/2019 έως 2/4/2019.
Η επιτροπή που αποτελείται από τον Διευθυντή του Σχολείου, δύο συνοδούς καθηγητές , έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων καθώς και έναν εκπρόσωπο των μαθητών, αφού εξέτασε τις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων, αποφάσισε (Πράξη 17η-1/3/2019):

την μη επιλογή κανενός ταξιδιωτικού γραφείου για λόγους οικονομικούς και κήρυξε τον διαγωνισμό άγονο.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου