ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:«ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟ»

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του έργου OSOS είναι η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοιχτού σχολείου», με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, προτείνεται η διενέργεια Σχολικού Διαγωνισμού με θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο» για το τρέχον σχολικό έτος 2018-2019, όπου αναμένεται να αναδειχθούν καλές πρακτικές που συνδέονται με τη μελέτη ενός φυσικού φαινομένου με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο. Ειδικότερα, στόχοι του διαγωνισμού, είναι αφενός η αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και μαθητριών για την επιστήμη και για το πώς επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή και αφετέρου η αύξηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή της καινοτομίας στην καθημερινή διδασκαλία.
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού καλούνται ομάδες μαθητών και μαθητριών σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς τους να κατασκευάσουν έναν αυτοσχέδιο σεισμογράφο και να περιγράψουν την όλη διαδικασία κατασκευής σε μία «Έκθεση» συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Μέσω του διαγωνισμού, θα επιλεγούν οι 10 καλύτερες «εργασίες», από σχολεία της Α΄/θμιας ή και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες θα απονεμηθεί έπαινος σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας (Athens Science Festival) στις 5 Απριλίου 2019 στην Αθήνα. Οι σχολικές ομάδες, θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στο πλαίσιο της εκδήλωσης βράβευσης στο εν λόγω Φεστιβάλ και εφόσον το επιθυμούν, να δημοσιεύσουν, κατόπιν κρίσης, σχετικό άρθρο με την εργασία τους, στο μαθητικό Ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό, Open Schools Journal for Open Science. Το περιοδικό φιλοξενείται στην πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της σύμπραξης OpenAIRE.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των σχολείων (με τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας) και των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.
Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολείων και των εκπαιδευτικών είναι η 15η Μαρτίου 2019 και θα πρέπει να γίνει:
α) συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση μέσω του ακόλουθου υπερσυνδέσμου: https://goo.gl/forms/eByBL0adwslBsRYQ2 και,
β) με την υποβολή/ανάρτηση της «Έκθεσης» (στην οποία θα περιγράφεται η διαδικασία κατασκευής του σεισμογράφου συνοδευόμενη από φωτογραφικό ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό) στην πλατφόρμα του έργου OSOS στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
Η υποβολή/ανάρτηση της «Έκθεσης» θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου δημιουργίας εκπαιδευτικού σεναρίου (Authoring tool). Αναλυτικές οδηγίες, για τη χρήση του Authoring tool περιλαμβάνονται στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεφτούν τόσο την κοινότητα του έργου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/community/schools-study-earthquakes-849203) όσο και τον σχετικό διαδικτυακό τόπο (http://seismografos.ea.gr). Επίσης, μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στις ακόλουθες διευθύνσεις: diagwnismos@ea.gr και osos_iep@iep.edu.gr.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου